G2 B班 Unit3 课程表

一直在路上哟 (丽丽) 大师兄
42 0 0
发表于:2015-07-28 18:12 [只看楼主] [划词开启]

各位小朋友,

    我们第三个单元Unit 3: Better Together 课程表已经发布啦,我们在这单元又会有什么不一样的体验呢,让我们来一睹为快吧。

                                                    

让我们在周二、周四晚上的20:40-21:20一起学习吧,不见不散哦。

最后编辑于:2015-11-05 11:12
分类: 周周练

标签: 课程表


  • 0

    点赞

  • 收藏

  • 扫一扫分享朋友圈

    二维码

  • 分享

课程推荐

需要先加入社团哦

编辑标签

最多可添加10个标签,不同标签用英文逗号分开

保存

编辑官方标签

最多可添加10个官方标签,不同标签用英文逗号分开

保存
知道了

复制到我的社团